Sản phẩm
Chậu rửa
VI3N

Tên sản phẩm: Chậu chân dài
Màu sắc: Trắng

- Chậu treo tường, chân chậu dài
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101

Bản vẽ kỹ thuật