Sản phẩm
Chậu rửa
VG1+VI1T

Tên sản phẩm: Chậu góc, chân chậu dài (VI1T)
Màu sắc: Trắng

- Chậu góc treo tường, chân chậu đứng (VI1T)
- Phù hợp với nhà vệ sinh có diện tích nhỏ\
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101

Bản vẽ kỹ thuật