Sản phẩm
Chậu rửa
CD20

Tên sản phẩm: Chậu dương vành bàn đá
Công nghệ: Men Nano nung diệt khuẩn
Màu sắc: Trắng

- Chậu dương vành bàn đá.
- Thiết kế khuôn mẫu từ Italia
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG119.1, VG1028M.1

Bản vẽ kỹ thuật