Sản phẩm
Chậu rửa
CD6

Tên sản phẩm:Chậu dương vành bàn đá
Công nghệ:Men Nano nung diệt khuẩn
Màu sắc:Trắng

- Chậu dương vành bàn đá.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn đến 89%, chống bám dính.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG125, VG126, VG119.1, VG1023M.1

Bản vẽ kỹ thuật