Sản phẩm
Chậu rửa
CD3

Tên sản phẩm: Chậu dương vành bàn đá
Công nghệ: Men Nano nung diệt khuẩn
Màu sắc: Trắng

- Chậu dương vành bàn đá.
- Phù hợp với vòi chậu dáng vuông.
- Men Nano nung: Diệt khuẩn, chống bám dính.
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG112, VG141, VG140, VG1028M

Bản vẽ kỹ thuật