Sản phẩm
Tiểu nam & tiểu nữ
VB5

Tên sản phẩm:Tiểu nữ
Màu sắc:Trắng

 

Bản vẽ kỹ thuật