Sản phẩm
Tiểu nam & tiểu nữ
T1

Tên sản phẩm:Tiểu nam kiểu treo
Hệ thống xả:Xả ngang
Van xả: Van xả cảm ứng dương tường
Màu sắc:Trắng

- Tiểu nam treo tường, van xả cảm ứng dương tường
- Nước xả đều quanh lòng tiểu nên rất sạch và khô

Bản vẽ kỹ thuật