Sản phẩm
Tiểu nam & tiểu nữ
TT1 (BS501)

Tên sản phẩm: Tiểu nam kiểu treo
Hệ thống xả: Xả ngang
Van xả: Van xả bấm
Màu sắc:Trắng

- Tiểu nam treo tường, van xả bấm

Bản vẽ kỹ thuật
Sản phẩm khác