Tin tức sự kiện

Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013.

(02/01/2017)

Căn cứ Công văn số 10/CĐ-TCT ngày 25-01-2013 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Viglacera, ngày 27/03/2013 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013.

Về dự Đại hội có đồng chí đồng chí Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc TCT Viglacera kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng chí Ngô Trung Dũng – Giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì cùng Giám đốc các đơn vị tổ Sứ và 55 đại biểu Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.
Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc TCT Viglacera kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì và Đ/c Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera về dự HNHội nghị đã nghe các báo cáo của Đoàn Chủ tịch trình bày và đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và Quyết nghị với các nội dung:


Thực hiện Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, trong đó: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2012; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Thông báo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện TƯLĐTT năm 2012, báo cáo kết quả Hội nghị cấp Phân xưởng, phòng ban năm 2013, bổ xung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể năm 2013; Thông qua quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc trong lĩnh vực thống nhất hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; 5. Phát động thi đua – Ký giao kết thi đua; với mục tiờu và biện phỏp phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng sản phẩm, nhiệm vụ công tác được giao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phát huy tối đa các nguồn lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị kinh tế của công ty năm 2013.Trách nhiệm của Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và công nhân lao động Công ty, trong đó: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được quy định theo pháp luật lao động, các nội dung của quy chế thực hiện dân chủ Công ty đã được Hội nghị người lao động năm 2013 thông qua; định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) tổ chức họp giữa Ban Giám đốc Công ty với đại diện người lao động (BCHCĐ Công ty) để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết người lao động, lắng nghe ý kiến đóng góp của đại diện người lao động, bàn biện pháp khắc phục hoặc cải thiện điều kiện làm việc, sản xuất kinh doanh, chế độ cho người lao động; Tạo điều kiện (kinh phí, thời gian, phương tiện làm việc…) cho tổ chức Công đoàn Công ty hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Công ty chăm lo đời sống văn hóa, thể dục thể thao, nghỉ ngơi, bồi dưỡng đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động Công ty; Tạo điều kiện cho Ban thanh tra công nhân hoạt động, có trách nhiệm giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động cá nhân, tập thể, đình công xảy ra tại Công ty đúng quy định của pháp luật. Những kiến nghị của Công đoàn Công ty liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người lao động, Giám đốc Công ty có trách nhiệm xem xét và bàn bạc với Công đoàn Công ty để giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến công nhân lao động Công ty.

 


Các đại biểu bày tỏ ý kiến tại Hội nghị người lao động Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì năm 2013


Ngoài ra, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty được nhấn mạnh tại Hội nghị đó là: Ban Chấp hành Công đoàn Công ty có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc thông báo kết quả Hội nghị Người lao động và kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Người lao động đến công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn; Vận động, khuyến khích công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật lao động, nội quy lao động, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động; Tổ chức phát động phong trào thi đua, khen thưởng, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, gương mẫu chấp hành nội quy lao động, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tại doanh nghiệp….Video Clip
Công ty Sứ Thanh Trì ngày thành lập 50 năm