Tin tức sự kiện

Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(17/03/2017)

Vào hồi 09h00 ngày 16/3/2017, Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại hội trường Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – Đường Nguyễn Khoái – phường Thanh Trì – quận Hoàng Mai – Hà Nội.

Tới dự đại hội có Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera -  CTCP, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì; các cổ đông đại diện phần vốn điều lệ của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Anh  - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện KHKD năm 2017.
 


Khai mạc kì họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 


Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 


Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD 2016 
và kế hoạch SXKD năm 2017

 


 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo 
của Hội đồng quản trị năm 2016

 


Ông Nguyễn Mạnh Sơn – đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo của ban kiểm soát năm 2016


Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:
-    Doanh thu năm 2017 là: 215 tỷ đồng.
-    Lợi nhuận trước thuế là: 21,5 tỷ đồng
Cũng trong ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì năm 2017 cũng đã bỏ phiếu bầu ông Ngô Trọng Toán tham gia ban Kiểm soát Công ty với tỉ lệ đạt 100% phiếu bầu.


 
Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu ban kiểm soát


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển.

 

Video Clip
Công ty Sứ Thanh Trì ngày thành lập 50 năm