Sản phẩm
Bàn cầu
VI66

Tên sản phẩm: Bàn cầu két rời
Hệ thống xả: Xả thẳng
Lượng nước xả: 6l/3l
Màu sắc: Trắng

- Bàn cầu két rời
- 2 chế độ xả nhấn
- Mẫu sản phẩm có xiphon thoát ngang (phù hợp lắp đặt tại các chung cư cao tầng)

Bản vẽ kỹ thuật