Sản phẩm
Bàn cầu
VI28

Tên sản phẩm: Bàn cầu két rời
Hệ thống xả: Xả thẳng
Màu sắc: Trắng

- Bàn cầu két rời
- 1 chế độ xả nhấn

Bản vẽ kỹ thuật