Sản phẩm
Bàn cầu
BTE

Tên sản phẩm: Bàn cầu trẻ em
Hệ thống xả: Xả dọc
Lượng nước xả: 
Màu sắc: Trắng

- Bàn cầu két liền dành cho trẻ em
- 1 chế độ xả nhấn
- Phù hợp lắp đặt tại các trường mầm non

Bản vẽ kỹ thuật