Sản phẩm
Bàn cầu
VI107 (BS107)

Tên sản phẩm: Bàn cầu két rời
Hệ thống xả: Xả thẳng
Lượng nước xả: 6l/3l
Màu sắc: Trắng

- Bàn cầu két rời
- 2 chế độ xả nhấn
- Nắp rơi êm

Bản vẽ kỹ thuật