Sản phẩm
Chậu rửa
VI2

Tên sản phẩm: Chậu chân dài
Màu sắc: Trắng

- Chậu rửa treo tường, chân chậu dài
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101

Bản vẽ kỹ thuật