Sản phẩm
Chậu rửa
VI1T

Tên sản phẩm:Chậu rửa chân dài
Màu sắc:Trắng

- Chậu rửa treo tường, chân chậu dài
- Phù hợp lắp đặt với vòi VG111, VSD1012, VG101

Bản vẽ kỹ thuật