Tin tức sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(09/04/2019)

Vào hồi 09h00 ngày 26/3/2019, Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại hội trường Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – Đường Nguyễn Khoái – phường Thanh Trì – quận Hoàng Mai – Hà Nội.

Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tới dự đại hội có Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera -  CTCP, Giám đốc ban sứ vệ sinh – sen vòi, Các cổ đông đại diện phần vốn điều lệ của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát. Đại hội đã nghe Ông Trần Nguyên Quang  - Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện KHKD năm 2019.

Khai mạc kì họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ông Trần Nguyên Quang – Q.Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD 2018  và kế hoạch SXKD của năm 2019

Trong năm 2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, ban giám đốc điều hành đã vượt qua được những thách thức của thị trường vật liệu xây dựng đã có những bước phát triển nhất định với một số chỉ tiêu chính sau:

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 31,093 tỉ đồng bằng 144 % so với năm 2017.

- Sản lựng tiêu thụ đạt: 459.660 sản phẩm bằng 96 % so với năm 2017.

- Doanh thu tiêu thụ đạt: 244,449 tỉ đồng bằng 98 % so với năm 2017.

- Nộp Ngân sách nhà nước: 31,522 tỉ đồng bằng 119 % so với năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

  

Ông Ngô Trọng Toán – đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo của ban kiểm soát năm 2018

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu năm 2019 là: 251 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế là: 32 tỷ đồng

- Nộp ngân sách nhà nước: 19,7 tỉ đông

- Thu nhập người lao động làm việc: 10,216 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trả lời một số thắc mắc của quý Cổ đông

Một số hình ảnh tại đại hội:

Ông Nguyễn Minh Tuấn – UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Viglacera – CTCP có ý kiến chỉ đạo tại đại hội

Ông Đinh Quang Huy – UVHĐQT Công ty Cp Sứ Viglacera Thanh Trì chia sẻ một vài ý kiến tại đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển.

 

Video Clip
Công ty Sứ Thanh Trì ngày thành lập 50 năm